Αρχική Σελίδα

Ο "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ (ΣΒΒΚΕΨ)" το 1981

"ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ" το 2010.

Στην κορυφή

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Αναρτήθηκε 05-07-2011, 17:28:25

Ο σύνδεσμος αυτός εκπροσωπεί όλους τους εν Ελλάδι κατασκευαστές επαγγελματικών ψυγείων και επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης.

Επίσης εμπροσωπεί και όλες τις εταιρείες των συναφών ειδών που αφορούν τον κλάδο.

Στην κορυφή

Αναρτήθηκε 05-07-2011, 14:54:03

2011 ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Στην κορυφή