Στόχοι

Οι στόχοι του συνδέσμου ΕΣΤΙΑ είναι η συσπείρωση και καθοδήγηση των μελών του κλάδου σε εννιαία πορεία για την προάσπιση των κοινών συμφερόντων.

Ο σύνδεσμος ενεργοποιείται άμεσα κυρίως σε περιπτώσεις που αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις του κλάδου. Προστατεύει νομοθετικά τα μέλη του και συνεργάζεται με το εμπορικό και βιοτεχνικό επιμελητήριο.

Στόχος επίσης είναι να ενημερώνει τα μέλη για τις νομοθετικές εξελήξεις σε εθνικά και διεθνή standars που αφορούν τον κλάδο, την ενημέρωση της τεχνολογίας τροφίμων και την εξελικτική πορεία του κλάδου.

Στην κορυφή