Νέα

Αναμονή επί των εξελήξεων.

Στην κορυφή

Πανελλήνιος Σύλλογος Ειδών Εστίασης

Αναρτήθηκε 07-07-2011, 10:05:30

Οι δσμενείς εξελήξεις στην χώρα μας και ιδιαίτερα στον κλάδο μας μας επιβάλλουν ομαδικότητα, αποφασιστικότητα και εντατικοποίηση των προσπαθειών μας, ώστε να αντεπεξέλθουμε στην κρίση.

Στην κορυφή